Klimaatadaptatie

De verwachting is dat er een periode volgt waarin het klimaat extremer wordt. Het wordt heter, natter én droger, in langere periodes achtereen en met hogere uitschieters. Gebouwen en openbare ruimte worden zó ontworpen dat water langer vastgehouden wordt, minder opwarming plaatsvindt en we om kunnen gaan met extremen in droogte, hitte en wateroverlast. In de praktijk zien we bij nieuwe ontwikkelingen een verhoogd maaiveld en begroeiingen op en langs gebouwen. De maatregelingen in de openbare ruimte beïnvloeden mogelijk de bereikbaarheid voor de hulpdiensten en met het plaatsen van bomen en andere begroeiingen op en langs gebouwen worden nieuwe risico’s geïntroduceerd. Briks streeft ernaar dat voor onze opdrachtgevers nieuwe of getransformeerde wijken bereikbaar blijven voor alle nood- en hulpdiensten, dat burgers geïnformeerd zijn over de risico’s van begroeiingen op en aan bouwwerken en dat de hulpdiensten zijn voorbereid om deze risico’s te beheersen of bestrijden.