Mensen maken het verschil

Een veilige leefomgeving; veilig wonen, werken en recreëren in Nederland, daar gaan we voor.

Briks adviseert de overheid over de fysieke leefomgeving. We ondersteunen en adviseren bij thema’s als brandveiligheid, bouw en openbare orde en veiligheid. Dat doen we zowel in de uitvoering, als met managementoplossingen en projectopdrachten. We zijn betrokken en persoonlijk in onze dienstverlening en maken opgaven makkelijker en leuker.

Het Briks team is deskundig en zet graag dát stapje extra voor onze opdrachtgevers. Want mensen maken het verschil.

 • ‘Mijn kracht ligt in complexe zaken simpel maken. Ervoor zorgen dat de organisatiedoelen helder zijn en dat medewerkers vanuit hun kracht bijdragen aan die doelstellingen, zo leuk en pragmatisch mogelijk’.
  Hans van Waes senior beleidsadviseur
 • ‘Deel uit maken van een enthousiast team in een omgeving waarin geen dag hetzelfde is maakt mij enthousiast. Samenwerken, bouwen aan een veilige leefomgeving, handen uit de mouwen en aanpakken met een oplossingsgerichte houding zijn voor mij vanzelfsprekend’.
  Johan Jansen senior adviseur brandveiligheid
 • ‘Met enthousiasme en energie doelgericht werken en samen met het team resultaten behalen’.
  Rik Zwaans senior beleidsadviseur
 • ‘Ik help werkzoekenden en werknemers bij het vinden van antwoorden op hun loopbaanvragen. Oplossings-, actie- en resultaatgericht’.
  Nicole van Waes loopbaanadviseur
 • ‘Ik wil op een eerlijke manier bijdragen aan de veiligheid in de wereld, door met vertrouwen kennis en structuur over te dragen en bewustwording te creëren’.
  Bram Hartjes senior adviseur brandveiligheid
 • ‘Ik wil door effectieve samenwerking en een risicogerichte aanpak als doel stellen om, op betrokken en integere werkwijze, invulling te geven aan een brandveilige(re) leefomgeving’.
  Roland van Doorn senior adviseur brandveiligheid
 • ‘Door enthousiasme en bevlogenheid, met respect voor mens en organisatie, brandveiligheidsvraagstukken samen aanpakken, doorpakken en waarmaken/oplossen, en hier uiteraard gepast trots op zijn’.
  Jeroen Janssen adviseur brandveiligheid
 • ‘Ik wil op een integere manier ervoor zorgen dat mensen veilig zijn, zowel op het werk als in hun thuisomgeving, door mensen te verbinden en betrokkenheid te kweken’.
  Michiel Hoekstra
 • ‘Op een eerlijke en duidelijke werkwijze, zowel vanuit kennis en ervaring meer bewustwording creëren in wet en regelgeving’.
  Richard Arkesteijn adviseur bouw- & woningtoezicht
 • ‘Ik wil betrokkenheid creëren voor veiligheid, door men bewust te maken van mogelijke risico’s en motiveren deze zoveel mogelijk weg te nemen’.
  Niel Roest adviseur brandveiligheid
 • ‘Als adviseur brandveiligheid en gedreven jong professional wil ik door middel van het toetsen aan de wet- en regelgeving, door vraagstukken risicogericht te benaderen en door mee te denken met de mens op een preventieve wijze bijdragen aan een veilige omgeving.’
  Thijs Mol adviseur brandveiligheid
 • ‘Via ondersteuning een bijdrage kunnen leveren aan veilige leefomgeving’.
  Marieke van den Dungen management assistent