Evenementen

Elk evenement kan risico’s met zich meebrengen voor de mensen op het evenement, maar ook in de omgeving. Daarnaast moet de hulpverlening zich kunnen voorbereiden op mogelijke incidenten. Daarom is betrokkenheid van de veiligheidsregio van belang. In gemeenten zijn vaak te veel evenementen om één voor één te adviseren. Bovendien is de toegevoegde waarde van een advies bij kleinere of repeterende evenementen (zoals een braderie) laag. Het gaat daarom vooral over het adviseren bij risicovolle, impactvolle evenementen. Het gaat dan om evenementen waar zich scenario’s kunnen voordoen met aanzienlijke impact op de samenleving. Briks ondersteunt veiligheidsregio’s en gemeenten bij het adviseren rondom evenementen. Denk hierbij aan (brand)veiligheidsadvies en het opstellen / uitwerken van scenario’s.