Interim en organisatie-advies

Verandering is een constante factor en het is een taak en verantwoordelijkheid de veranderingen in beeld te hebben en te bezien wat het betekent voor de organisatie, de dienstverlening, de medewerkers, financiën en processen. Vaak worden verandertrajecten ingegeven door gewijzigde wet- en regelgeving, zoals de Omgevingswet. Briks helpt om de wijzigingen in beeld te krijgen en daar het beleid en de processen op af te stemmen. Van het begeleiden van samenwerkingstrajecten, visievorming, procesoptimalisaties tot het samenvoegen of splitsen van teams en taken.