Energietransitie

De energietransitie is een feit. De maatschappij maakt meer en meer gebruik van nieuwe energiebronnen. Windturbines en zonnepanelen maken al langer deel uit van onze leefomgeving, elektrische voertuigen zijn sterk in opmars. Andere ontwikkelingen zoals buurtbatterijen, gebruik van biomassa, geothermie en waterstof zijn minder bekend. Al deze innovatieve vormen van energieopwekking, -transport en -opslag brengen nieuwe, soms nog onbekende gevaren met zich mee. Branden in elektrische opslagsystemen zijn bijvoorbeeld lastig te bestrijden en te beheersen en ook het gebruik van waterstof of LNG vraagt andere manieren van bestrijding en advisering. Kenmerkend voor de systemen, die horen tot de energietransitie is dat ze nieuw zijn, er weinig bekend is over de risico’s voor zowel de omgeving en gebruikers als voor de brandweer, er minieme wetgeving voor is en de implementatie van de systemen snel gaat. De brandweer moet op de hoogte zijn van alle activiteiten aangaande de energietransitie en het speelveld overzien. Briks ondersteunt en adviseert opdrachtgevers aangaande (brand)veiligheid en de energietransitie.