Industriële veiligheid

In een maatschappij die zich telkens aanpast aan de behoeften van de markt, ontwikkelt de industrie zich continu. Het is van belang dat deze bedrijven risicobewust handelen en dat de veiligheidsregio’s goed zicht blijven houden op de risico’s in deze industrie. Voor de bedrijven, die onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) vallen, is er wet- en regelgeving en een streng toezichtsregime. Hier hebben de veiligheidsregio’s dan ook een taak om toezicht te houden op de wijze waarop het bedrijf de veiligheid waarborgt. Vanuit Briks ondersteunen we de veiligheidsregio’s in de fasen van vergunningverlening, toezicht en handhaving. We werken hierbij intensief samen met de omgevingsdienst en Inspectie SZW. Daarnaast hebben veiligheidsregio’s een wettelijke taak in het adviseren over milieubelastende activiteiten. Bij de risicorelevante bedrijven die (net) niet onder het Brzo vallen, heeft de veiligheidsregio echter geen toezichthoudende taak. Hier zal de rol van de veiligheidsregio’s dus meer gericht zijn op het vastleggen van voorschriften in de vergunning en het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid. Ook een goede preparatie op incidenten door de hulpdiensten levert een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid in het bedrijf en haar omgeving. Briks kan veiligheidsregio’s hierbij ondersteunen en helpen met het adviseren en toezichthouden.