Projectleider veilig en weerbaar buitengebied

Locaties in het buitengebied zijn voor veel activiteiten interessant: voor wonen, recreëren of (agrarische) bedrijfsactiviteiten. Echter, gezien de grote mate van anonimiteit en de toenemende leegstand zijn stallen en schuren interessant voor criminelen. Uit onderzoek in opdracht van ZLTO is gebleken dat 1 op de 5 agrariërs in Brabant weleens is benaderd voor bijvoorbeeld verhuur voor twijfelachtige doeleinden. Maar het beeld is in andere delen van Nederland niet anders.

    Steeds meer ondernemers gaan op zoek naar alternatieve bedrijfsactiviteiten. Zo zien we dat in het buitengebied op diverse plekken onder andere arbeidsmigranten gehuisvest worden, panden (gedeeltelijk) worden verhuurd of een vorm van recreatie wordt ontwikkeld.

    Hoe houden we ons buitengebied veilig én ondernemers en bewoners weerbaar? Een belangrijke opgave waarbij samenwerking tussen ondernemers, bewoners en de betrokken instanties noodzakelijk is. Denk hierbij aan onder andere brancheverenigingen zoals LTO en Cumela, buurtpreventie en dorpsraden, staatsbosbeheer, (omliggende) gemeenten, provincie, politie, omgevingsdiensten, Platform voor Veilig Ondernemen, verzekeringsmaatschappijen en RIEC.
    Belangrijke doelstellingen zijn het vergroten / versterken van de fysieke veiligheid, het veiligheidsgevoel, de informatiepositie, het vertrouwen in de overheid, meldingsbereidheid, gezond ondernemersklimaat en de integrale uitvoeringskracht. Interne verbinding met de diverse afdelingen is hierbij erg belangrijk. Zeker gelet op de transitie die al jaren gaande is, is het noodzakelijk dat de verbinding met ruimtelijke ordening is geborgd.

    Briks kan ondersteunen met ervaren adviseurs, welke een plan van aanpak opstellen en zorgen voor de coördinatie en begeleiding van dat plan. Zij verbinden de diverse partijen, halen op wat er speelt, kijken naar creatieve en gedragen oplossingen en initiëren samen met de partijen de gewenste aanpak. Onze adviseurs spreken de taal van ondernemers en van ambtenaren, zowel op uitvoerings- als strategisch niveau.