Brandveiligheids-vraagstukken

Bij overheidsinstellingen heeft de afdeling Technisch Beheer/Dienst als doel het onderhouden en technisch in stand houden van de huisvestingsportefeuille. Bij het beheer van de gebouwen in deze huisvestigingsportefeuille komen er diverse huisvestingsvraagstukken naar voren. Brandveiligheid is hierbij een belangrijk onderdeel van.

  Briks kan deze afdeling ondersteunen met het complete palet van brandveiligheid.

  • het bepalen van het huidige brandveiligheidsniveau,
  • het in beeld brengen van tekortkomingen en verbeterpunten,
  • het organiseren en begeleiden van de uitvoering van deze verbeterpunten,
  • en het uiteindelijke beheer van de brandveiligheid.

  De technische brandveiligheidsaspecten inclusief de wet- en regelgeving zijn een synergie van technisch onderhoud en beheer, op het gebied van bouwkunde, installaties en organisatie. De samenhang tussen deze drie onderdelen vormen de balans voor integrale brandveiligheid van een object.

  Briks ondersteund om het brandveiligheidsniveau van de gebouwen op (het wettelijke) niveau te brengen. In deze ondersteuning kunnen wij zorgen dat de vervolgonderzoek- en herstelwerkzaamheden binnen plan en budget worden uitgevoerd. Uiteindelijk is het van belang dat er beleidvorming in de organisatie is verankerd om het brandveiligheidsniveau op peil te houden, ook hierin kan Briks de organisatie ondersteunen en begeleiden.