Rijksvastgoedbedrijf & Brandveiligheid

Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt onder andere voor het beheer en onderhoud, nieuwbouw, verbouw en renovatie, ontwikkeling en herontwikkeling van deze gebouwen en terreinen.

  Opdracht

  Bij het beheer van deze gebouwen komen er diverse huisvestingsvraagstukken naar voren. Brandveiligheid is hierbij een belangrijk onderdeel van. Briks ondersteunt het Rijksvastgoedbedrijf op brandveiligheidsgebied bij deze vraagstukken.

  Aanpak

  Door de grote diversiteit en complexiteit aan vastgoed, vraagt het adviseren op brandveiligheid om maatwerk. We houden hierbij naast de wet- en regelgeving ook rekening met de wensen van de gebruikers en het uiteindelijke gebruikersdoel van het gebouw. Dit advies gaat zowel over de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen die genomen moeten worden. We zorgen voor de juiste balans tussen deze maatregelen.

  Resultaat

  Het resultaat is een brandveiligheidsadvies dat aansluit op het gebruik van het gebouw en waarbij een zo hoog mogelijk brandveiligheidsniveau het uitgangspunt is. Hierdoor zorgen we dat de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf steeds brandveiliger wordt.

  Ik heb Johan leren kennen als een breed georiënteerde vakspecialist in het kader van brandveiligheid. Johan is erg praktijkgericht en door zijn ervaringen in het vakgebied door de jaren heen, een geweldige sparringspartner.

  Marco van Meel

  Teamleider team Toezicht- & Handhaving BWT bij Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)