Lean Six Sigma

Steeds meer (overheids)organisaties gebruiken Lean Six Sigma (LSS) om hun processen te verbeteren. Hoewel Lean verbetertrajecten vaak snel een positieve impact op het dagelijkse werk hebben, vereist de ‘continue beter filosofie’ ook volharding. Een volledige omschakeling is niet van de ene op de andere dag te maken. Lean vergt een mentaliteitsverandering: alleen iets doen als de klant er om vraagt, en dat door het hele proces doorvoeren. Continue verbeteren, geen genoegen nemen met de status quo, levert veel op. Tijd, kwaliteit en werkplezier.

  •  

Opdracht

Het in beeld brengen van de werkprocessen en de communicatie binnen de organisatie/afdeling. De ondersteuning van Briks richt zich met name op de begeleiding van het traject, het inbrengen van ervaringen en expertise en het inzichtelijk maken van kansen en doelen.

Aanpak

De Lean Six Sigma methodiek bestaat uit een stappenplan met per stap een aantal beproefde tools, om van een procesprobleem tot een met data onderbouwde oplossing te komen, die aantoonbaar de effectiviteit en/of efficiëntie van een proces verbetert.

De verbeterprojecten vinden in het algemeen plaats op plekken in de organisatie waar meerdere mensen samenwerken. Bijvoorbeeld bij het proces vergunningverlening of het proces juridische handhaving. De personen die de verbeterprojecten leiden zijn Green Belts of Black Belts, maar zij zijn afhankelijk van de input en medewerking van het managementteam en de teamleden om succesvol de verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Resultaat

Resultaat van de eerste activiteiten is een nieuw proces met herziene werkinstructie. Heel concreet.

Met uiteindelijk het verbeteren als een onderdeel van de werkcultuur. Elke dag beter dan gisteren. Plan Do Check Act. Resultaten borgen en visueel management met korte frequenties op aansturing en werkverdeling / work progress.

Hans heeft bij Brandweer Amsterdam Amstelland een waardevolle bijdrage geleverd aan de afdeling Risicobeheersing. Hij heeft geholpen om processen lean te maken, hij heeft gefaciliteerd dat er een meerjarenplan tot stand is gekomen dat wordt gedragen door de afdeling en hij heeft de rol van coördinator van een van de teams vervuld. Hans is kundig, professioneel, betrokken en heeft een goed oog voor wat er moet gebeuren op zowel strategisch, tactisch als operationeel gebied. En ook gewoon een fijne vent om mee samen te werken!

Marleen van de Kerkhof

Plv Commandant / Sectormanager Risicobeheersing en Preparatie bij Brandweer Amsterdam-Amstelland