Openbare Orde en Veiligheid

De taken en verantwoordelijkheden van gemeenten op het terrein van veiligheid en openbare orde nemen toe. De regie op het lokaal veiligheidsbeleid komt steeds meer bij de gemeente te liggen. Lokaal kan veel preciezer worden bekeken waar onveiligheid, ondermijning of de sociale onrust zit en wat er voor nodig is om escalatie te voorkomen. Briks heeft ervaring op de verschillende vakgebieden, zoals integrale veiligheid, ondermijning, APV en Bijzondere Wetten (bibob, evenementen) en het omgevingsrecht.